Co je Děsír?
Autor : Hynek / Datum : 12.05.2005 17:25
Zobrazit nebo přidat komentář : (0)
Průměrné hodnocení členů : 8.49
Co je Děsír? (English version: What is Děsír?)
Děsír (Děti SÍdlištní Recese) je volné uskupení lidí snažící se provozovat roztodivné aktivity v ulicích města Prahy. Ať už promyšlené honičky v metru, či spontánní akce recesního charakteru.
Hlavním cílem je využít městských prvků, vtisknout jim novou (hravou) tvář, zasadit je do nového kontextu.
Město je narozdíl od strnulé přírody žijící organismus, který se neustále vyvíjí a mění. Davy lidí, fronty, zácpy, MHD a cestující v něm, zkrátka nenapodobitelná atmosféra města - to je prostor jako stvořený pro hry a zábavu.

Organizace
Pojem "Organizace" je dost zavádějící. Existují sice "organizátoři", ale ti jsou zde hlavně od toho, aby vedli web. Od organizace her jako takových jsou tu všichni (třeba právě vy!), každý nápad se může co nevidět stát realitou. Děsír je tu od toho, aby spojoval lidi se stejným smýšlením, lidi kreativní, lidi co vnímají ulici jinak než jen jako prostor, kterým cestujeme do školy/práce.
Tak se kdokoli může stát součástí, přispět svou troškou do mlýna a společně se podílet na vytváření jednoho celku.


Historie - Jak to vůbec vzniklo?
Organizace vznikla jako skupina lidí zabývajících se pořádáním městských recesních her kolem roku 1987. Jejím legendárním zakladatelem je Jirka Novotný alias Mokasín, který spolu s Jakubem Těšínským a mnoha dalšími lidmi začali ještě v dobách temna organizovat recesní městské hry. V těchto dobách vzniklo několik dnes již tradičních her (jako "Válka břehů"), které se v různých obměnách hrají dodnes. Po revoluci byl Děsír jeden ze zakládajících členů sdružení dětských a mládežnických organizací DUHA (www.duha.cz - prosíme neplést s mediálně proslulejším ekologickým hnutím). členem Duhy je Děsír dodnes.

Děsír fungoval různou intenzitou a s několika přestávkami celá devadesátá léta, zejména v souvislosti s příchody a odchody významných organizátorů. O činnosti jeho druhé generace, jejímž tažnou osobou byl Martin Krynický si můžete udělat představu z bývalých děsířích stránek (www.desir.hrejsi.cz). Nelze zde jmenovat všechny organizátory, ale zmiňme alespoň (kromě Martina), Jakuba Těšínského, Vendulu Koubovou (dnes Krynickou) a Martina Kryla.

V roce 1997 zahájil Děsír zejména pod vedením Jakuba Těšínského činnost klubu deskových her Paluba (www.hrejsi.cz). V současnosti má klub (asi jediné zařízení tohoto typu v republice) za sebou několikaletou nepřetržitou činnost a pořádání takových akcí jako byla Mezinárodní olympiáda duševních sportů v loňském roce.

V roce 1998 Děsír uspořádal první letní dětský tábor. Původně jednorázově plánovaná akce měla takový úspěch, že následovaly ještě další dva tábory a mnoho tématických víkendů. Tuto činnost ukončil Děsír v roce 2000, kdy z Prahy odešel hlavní vedoucí táborů Martin Krynický. Přesto se na vzpomínkovém víkendu na podzim 2003 sešlo víc než dvě třetiny pravidelných účastníků těchto táborů. V roce se dala dohromady z bývalých organizátorů táborů i jejich bývalých svěřenců skupina, která pořádá tábor Bohumilice 2004.

Na konci roku 2003 byla rovněž po cca tříleté pauze obnovena organizace městských recesních her, neboť se zrodila další generace organizátorů Děsíru kolem Hynka:

(hynek:) V říjnu roku 2003 se mi dostal do rukou slovenský časopis ž Revue (obdoba našeho Živlu), kde byl nenápadný článek o městských hrách. Kromě činnosti brněnské Bedny zde byla popsána i činnost Děsíru a uvedeno pár her ze starých stránek. Podle starých stránek s poslední aktualizací 1. března 2000 jsem zjistil, že Děsír jako takový už v podstatě není - jeho tvůrci přesunuli těžiště svých aktivit do klubu deskových her Paluba.
Jakožto rodilý Pražák a člověk se zájmem sledující veškeré projevy ulice jsem se rozhodl na dřívější aktivity Děsíru navázat. A tak se tam někde, v útrobách kyberprostoru, zrodila třetí generace organizátorů - Farin, Hynek, Lucien, Mawoo, Tadeas, Wild_a. člověkem, který výrazně ovlivnil celý počátek nové generace, za což jsme mu velice vděčni, byl Cyber, tvůrce původních stránek desir.cz. Bohužel, kvůli dlouhotrvajícím neshodám ohledně fungování (každý měl zkrátka o Děsíru jinou představu) jsme se museli dne 5. června 2005 odloučit (pamětníci vzpomenou Oranžovou revoluci).
Zpočátku se na akcích zjevovali a dění ovlivňovali také Passionale, Johnny, Snorry...

činnost tato nová generace (ještě anonymně, bez jakékoli souvislosti s Děsírem) zahájila v listopadu 2003, kdy proběhly dvě CTFka (Capture The Flag) v metru - tyto akce patří k již legendárním kouskům, kuriózní na nich je především to, že všechny bylo domluveny i svolány právě na internetu, lidé se vůbec neznali a viděli se poprvé... Následovala Schovka v metru a pár dalších metrových her.
Jelikož byla chuť organizovat další a kvalitnější akce, přemýšleli jsme co dál.
Výsledkem diskuze bylo skontaktování Jakuba Těšínského... a tak 30. listopadu proběhlo klíčový setkání třetí generace s organizací předešlou, kde jsme se dohodli na renesanci Děsíru.

Bohužel nic netrvá věčně. Jak se Děsír rozrůstal a členů přibývalo, organizátorům se začínal vzdalovat. Pořádaných her ubývalo a Děsír se stával čím dál tím víc pasivním. Situace dosáhla vrcholu koncem léta 2005, kdy bylo znenadání zrušeno pořádání Války břehů pouhých 14 dnů před plánovaným začátkem. Akce se zhostilo trio bláznů, kteří se rozhodli Válku břehů přeci jen zorganizovat a tak se na scéně objevil současný triumvirát: Shuniik, Piškvor a Inikuro. S pomocí několika dalších lidí se to skutečně povedlo a tak na scénu přišla současná, tedy čtvrtá, generace Děsíru.

Děsír znovu žil, žije, a žít bude na věky a tak se naplňuje základní axiom Děsíru: „Děsír můžete zakopat, spálit, uspat či omráčit ale nikdy nemůže zaniknout.“

Tolik stručně o historii Děsíru.

Paralelně s Děsírem tímto existuje i Děsír původní (Martin Krynický) organizujici tábory. http://desir.hrejsi.cz/

Společným editováním vytvořili: Jakub, Hynek, Martin a nakonec i Shuniik
Žádné komentáře
nahoru